A Secret Weapon For גביה מלקוחות

Pārdošanas apstrāde ar trešās personas starpniecību (ar paziņojumu par nosūtīšanu) Kredītu pārvaldība Pārdoš. pasūt. apstrāde: pārd. no krāj. Bezmaksas piegāde Preču atgriešana un reklamācijas Pārdošanas piedāvājums Potenciālā klienta pārdošanas pasūtījuma apstrāde Pārdošanas apstrāde ar trešās personas starpniecību (bez paziņojuma par nosūtīšanu) Krājumos neuzskaitītas pozīcijas pārdošana ar pasūtījumam raksturīgu sagādi Debeta avizo apstrāde Ārējās tirdzniecības eksportēšanas apstrāde Klienta konsignācijas krājumu apstrāde Vairākreiz lietojamu objektu apstrāde Bonusatlaižu apstrāde: bezmaksas preces Partijas atsaukums Vienkāršotā noliktavu pārvaldība Sērijas numuru pārvaldība Pārdošanas pasūtījuma apstrāde ar klienta avansa maksājumu (201) Pārdošana: Perioda slēgšanas darbības SAP ERP loģistikas atskaišu veidošana Kredītrēķina apstrāde Pārdošanas pasūtījuma apstrāde ar kolektīvo rēķinu izrakstīšanu Detalizēta klienta atgriezto preču pārvaldība Trešās puses pasūtījumu apstrāde, izmantojot apakšuzņēmēju Nota Fiscal Electronica Rēķinu izrakstīšana ar atpakaļejošu datumu Korekciju faktūrrēķins un atgriešana Pārdoš.

גבייה מלקוחות החברה, ביצוע קבלות, זיכויים וחיובים, חשבוניות פיננסיות, התאמות כרטיסים. דרישות:

Gestion financière et contrôle de gestion Rationalisez et automatisez vos opérations financières, tout en respectant la réglementation et en augmentant la visibilité en temps réel de l'ensemble des performances. Pour cela, vous bénéficiez d'une prise en demand des besoins, des langues et des devises du marché community, associée à une architecture ouverte et évolutive.

Sve to dolazi uz podršku za potrebe lokalnog tržišta, jezike i valute u podesivoj i otvorenoj arhitekturi sustava. Ova je opcija obvezna te sadrži sve elemente opsega za financije i kontroling. Također čini temelj za sve druge funkcijske opcije.

Tato možnost obsahuje všechny položky rozsahu, které souvisejí s nákupy v rámci materiálového hospodářství, a je volitelná.

Эта опция содержит все позиции объема для обработки продаж сбыта и не является обязательной.

Este proceso se lleva a cabo proporcionando un servicio excepcional en todas las experiencias de cliente al mismo tiempo que se optimizan las operaciones de servicio para aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Biztosítson ehhez a vevők teljes körű kiszolgálásában kivételes minőséget, és áramvonalasítsa szolgáltatásait a hatékonyság és a költségcsökkentés érdekében.

Ця опція містить усі елементи обсягу для фінансів і контролінгу і є обов'язковою. Вона служить фундаментом для всіх інших фінансових опцій.

Cette possibility contient tous les éléments de périmètre liés au processus de fabrication de la planification de la manufacturing. Elle est facultative.

Finance and Managing Streamline more info and automate your fiscal operations – whilst making certain regulatory compliance and attaining authentic-time insight into Total general performance. All this which include assistance for regional sector needs, languages, and currencies using a scalable and open up technique architecture.

Ця опція містить усі елементи обсягу, пов'язані з процесами виробництва РР, і є необов'язковою.

Ottieni questo risultato fornendo un servizio eccezionale ad ogni esperienza del cliente, razionalizzando le operazioni di assistenza for every migliorare l'efficienza e ridurre i costi.

Iskoristite prednosti vodećeg SAP ERP sustava koji se temelji na sadržaju implementacije oblikovanom prema najboljim rješenjima i provjerenim metodologijama implementacije koje smanjuju rizik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “A Secret Weapon For גביה מלקוחות”

Leave a Reply

Gravatar